Vergoedingenoverzicht Podotherapie 2014

Bent u benieuwd wat uw zorgverzekeraar in 2014 vergoedt voor podotherapie?

Het overzicht ´vergoedingen podotherapie 2014´is, op de informatie van enkele zorgverzekeraars na, bijna compleet. Het overzicht wordt door de Nederlande Vereniging van Podotherapeuten dagelijks gecontroleerd en bijgewerkt. Staat uw zorgverzekeraar er nog niet bij of constateert u onjuistheden of lacunes, dan kunt u het beste nog even afwachten.

Podotherapie wordt in 2014 ruimschoots vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen, er is dan geen eigen risico toepassing en ook een verwijzing uw (huis)arts is niet nodig. Bij sommige verzekeraars is er een totaal bedrag voor voetzorg opgenomen, waar vanuit ook andere voetzorgverleners (bijvoorbeeld de pedicure) worden vergoed. Let hier op om verrassingen te voorkomen.

Podotherapeutische voetzorg bij de diabetes is onderdeel van de basisverzekering wanneer er een verhoogd risico (simm 1) of hoog tot zeer hoog risico (simm 2/3) aanwezig is op het ontstaan van wonden. Wanneer deze zorg wordt geleverd als zijnde ketenzorg (uw huisarts heeft dan samen met diverse andere zorgverleners afspraken met de zorgverzekeraar gemaakt) is er geen sprake van een eigen risico. Wanneer u onder behandeling bent van een specialist, of uw huisarts heeft geen afspraken gemaakt, heeft u ook recht op voetzorg vanuit de basisverzekering maar is het eigen risico wel van toepassing.

U kunt het overzicht met de vergoedingen van zorgverzekeraars hier bekijken.*

* Let op! De inhoud van de pagina's met vergoedingen wordt door de NVvP met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De NVvP noch Ingrid Spee Podotherapie kunnen aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze pagina's en eventueel toegevoegde bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Web by The Very Little Agency