Kindervoeten

Wil of kan uw kind niet lang lopen of heeft het bijvoorbeeld een afwijkende stand van zijn of haar tenen? Wanneer een kind veel valt of klaagt over pijn in de voeten en/of benen kan dit een reden zijn tot een onderzoek door een podotherapeut. Ook als u zelf ziet dat de voeten "verkeerd" staan kunt u onze hulp inschakelen. Periodieke professionele aandacht kan de kans op problemen op latere leeftijd voorkomen of verkleinen. Voor het laten onderzoeken en behandelen van deze klachten bent u bij Ingrid Spee Podotherapie aan het juiste adres.

Kindervoeten
De voeten van kinderen kunnen niet worden vergeleken met de voeten van volwassenen en zijn nog voortdurend aan veranderingen onderhevig. Zo bestaan na de geboorte de botten nog uit kraakbaan, zijn ook nog niet alle botstructuren in de voet aanwezig en werken de voet- en beenspieren nog niet optimaal.

Zodra de voet klaar is om het eigen lichaamsgewicht te dragen, gaat uw kind staan en lopen. Meestal zo rond het eerste levensjaar waagt een kind zijn eerste stapjes en ontstaat er geleidelijk een verandering in de stand van de voeten en benen. Bij de eerste stapjes is het normaal dat de benen van uw baby een O-stand hebben. Dit vergemakkelijkt het nog onzekere voortbewegen.

Rond het tweede jaar kan een X-stand van de benen ontstaan. Dit gaat meestal tussen het zesde en het achtste jaar weer vanzelf over. In deze leeftijdsfase hebben kinderen ook vaak platvoeten. Vanaf ongeveer 6 jaar herstelt de stand van de X-benen zich en gaan de voeten en benen recht staan en ontwikkelen platvoeten zich tot een normale voetboog.

Tot de leeftijd van 8 jaar is er meestal geen reden om ongerust te zijn als de stand van de kindervoet niet overeenkomt met wat voor die leeftijd gebruikelijk is. Heeft uw kind echter (pijn)klachten, raadpleeg dan een podotherapeut.

Voorlichting en advies
Bij kinderen met stand- of houdingafwijkingen ontstaat altijd de vraag of de afwijking binnen de norm valt of er buiten. Ontstaat er pijn door 'groeipijn' of heeft de pijn een duidelijke oorzaak? Ingrid Spee Podotherapie is gespecialiseerd in het herkennen van standsafwijkingen in voeten, knieën, heupen en rug bij kinderen. Bij vroegtijdige herkenning kunnen deze meestal goed en eenvoudig worden behandeld. Specifieke voetproblemen en standsafwijkingen bij kinderen kunnen zijn: 

Tenenlopen
Bij een kind dat net gaat lopen is het lopen op de tenen een normale variatie op het looppatroon en binnen drie tot zes maanden moet een normale voetafwikkeling plaatsvinden. Wanneer kinderen op hun tenen blijven lopen, moet het kind hier op gewezen worden, zodat er een normale afwikkeling plaatsvinden waarbij de hakken gebruikt worden. Weetje: tenenlopen is vaak erfelijk en in veel gevallen heeft een ouder dit ook gedaan.

Holvoet 
Bij een holvoet is de voetboog extreem hoog/hol. Bij kinderen met een holvoet kunnen bijvoorbeeld klachten aan de voetholte, maar ook aan de hakken, ontstaan. Deze klachten kunnen eenvoudig door middel van steunzolen worden verholpen.

Platvoeten
Bij platvoeten is de voetholte aan de binnenkant van de voet verlaagd en de hiel gekanteld. De meeste kinderen hebben platvoeten tot de leeftijd van twee jaar. Pas daarna zal zich een normale voetboog gaan vormen en zo rond zes jaar hoort de hiel recht te staan en moet er een mooie voetboog te zien zijn. Een kind met platvoeten kan klagen over: pijn aan de binnenkant van de voet, pijn onder de voetholte of hak en over vermoeide benen. Het kan ook voorkomen dat een kind over zijn eigen voeten struikelt. Doordat de voet naar binnen doorzakt, kunnen ook klachten aan de enkels en knieën ontstaan. Door de voetboog te corrigeren kunnen voet-, knie- en enkelklachten verholpen worden.

Overliggende tenen
Hierbij kunt u denken aan een teen die onder een ander teentje kruipt of juist er overheen ligt. Dit kan ongemak, pijn of irritatie tijdens het lopen veroorzaken, meestal bij het dragen van schoenen. Met een siliconen teenstukje (orthese) kan de teen gecorrigeerd worden waardoor de scheefstand vermindert of zelfs kan verdwijnen. Dit werkt dus tevens preventief ter voorkoming van ergere scheefgroei op latere leeftijd.

Enkelklachten
Verzwikt uw kind vaak zijn enkels of heeft hij pijn aan zijn enkels, dan kunnen wij vaak door middel van een correctie het omzwikken verminderen of voorkomen en de pijn verhelpen.

O-benen en X-benen
Na een leeftijd van zes jaar horen de benen recht te staan. Een voet die naar binnen of juist naar buiten kantelt kan invloed uitoefenen op de knieën. Pijnklachten aan de knieën door een X-stand of O-stand in combinatie met een afwijkende voetstand, kunnen vaak eenvoudig verholpen worden door de voeten te ondersteunen en te corrigeren met podotherapeutische zolen.

Web by The Very Little Agency